Galagtisen liiton tiedote (nro. 58), 26.7.2009

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618) kotisivu: www.penantupa.net puh. 0400 630618)

Tämä viesti on jatkoa aikaisemmin antamallemme viestille. Haluamme vielä tarkentaa muutamia asioita joita tulevaisuudessa on hyvä huomioida mentäessä muuttuvia aikoja ja vaikeita olosuhteita kohden. Moni totuttu elämäntapa tulee muuttumaan ihmisten keskuudessa hyvin radikaalisesti. Ei enää ole itsestään selviö, että kaikki totutut elämäntavat kävisivät niin kuin ennen menneinä aikoina. On tuleva uusi aika ja uudet tavat, kuinka ihmiskunta tulee elämään. Monet ajattelevat ettei nykyinen elämäntapa muutu miksikään, vaan kaikki totutut tavat pysyvät ennallaan. Yhteiskunta pyörii kuten ennenkin samojen kaavojen ja normien mukaan, mihinkä on totuttu. Ei osata sisäistää tulevaa muutosta, vaikka siitä on kerrottu ja varoiteltu jo pitkään jo useiden vuosien ajan. Sensuuri on hyvin voimakasta. Uutisvalinnat tehdään uutistoimistoissa tarkan seulan mukaisesti. Annetaan tietoa vain sen verran, kuin on pakollista ja todellista tietoa vähätellään ja piilotellaan. Ei kerrota kuinka maailman asiat todellisuudessa ovat. Vain murto-osa sikainfluenssaepidemiasta on julkaistu ja todellisia lukuja ja tietoja vähätellään ja salataan ihmisiltä. Ei kerrota itäisistä naapurimaista oikeastaan mitään, vaikka näissäkin maissa tautitapauksia on enemmän kuin länsimaissa ilmoitetaan. Näin yritetään suojella näiden maiden kassavirtoja joita turismi tuo tullessaan. Tässä salailussa kytee todellinen aikapommi. Näiden maiden turismi on voimakasta, sillä miljoonia ihmisiä matkailee näissä itäisissä naapuri maissa. Suomestakin tehdään satoja-tuhansia matkoja joka vuosi, niin tänäkin kuluvana vuotena on tapahtunut ja vauhti senkun jatkuu entisenlaisena aivan kuin mitään vaaraa tartunnalle ei olisi.

Me Galaktisen liiton edustajat emme voi ymmärtää ihmisten käyttäytymistä. Näköjään tarvitaan suuria joukkosairastumisia, ennen kuin ymmärretään kuinka vakavasta asiasta on kysymys. Turismi on tämän aikakauden vaarallisin muoto tulevan epidemian luomiseksi ja voimistumiseksi. Eikä enää ole väliä mennäänkö itään vai länteen vai etelään, sillä vaara sairastumiselle on olemassa joka puolella maailmaa. Länsimaat ovat vain avoimempia ilmoittamaan tautitapauksistaan kuin itäiset naapurinne. Todellisuudessa asia on kuitenkin sama mennään mihinkä suuntaan tahansa. Salailu ja sensurointi uutisoinnissa johtuu tälläkin kertaa vain rahasta. Halutaan päättäjien taholta nykyisen kulutuksen jatkuvan ennallaan, eikä haluta edes ajatella muuta vaihtoehtoa. Nähdään lyhytnäköisesti vain tämä hetki, että jos pyörät elintasopyörässä hidastuu niin kulutus vähenee ja rahavirrat ehtyy. Näin tietenkin tulee käymäänkin jos tätä vaihtoehtoa ajatellaan näin yksioikoisesti. Ei vain haluta nähdä asian todellista luonnetta. Mitä sitten tapahtuu, kun matkustellaan entiseen tapaan ympäri maailmaa ja tarkoituksenhakuisesti aivan kuin kerjätään ”verta nenästä” kuten sanonta kuuluu. Nämä Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvat matkat ovat juuri niitä aikapommeja, jotka räjähtävät millä hetkellä tahansa, tuoden mukanaan suuria joukkotartuntoja, satojatuhansia sairastuneita yhtä aikaisesti ja suuria kuolleisuusmääriä ihmisten keskuudessa. Tämähän vasta tulee maksamaan paljon ja monin kertaisesti enemmän, kuin varautuminen ja varoittaminen ennakkoon matkustamisen rajoittamisesta, sillä rahasta tässäkin on kysymys. On vain ymmärrettävä, kumpi näistä vaihtoehdoista pitemmän päälle tulee kalliimmaksi. Meidän mielestämme tämä jälkimmäinen vaihtoehto on kalliimpi ja vaarallisempi vaihtoehto, kuin salailun ja sensuroinnin linja.

Teidän poliitikkonne ovat niin pelokkaita ja varovaisia peläten valintaa, mitä todellisuudessa pitäisi tehdä ja näin ollen ollaan mieluummin hiljaa, eikä sanota oikeastaan mitään, ettei vain sanottaisi mitään väärin. Tämä linja on tuhoisaa tulevaisuutta ajatellen. Sillä voitaisiin pitkittää taudin rantautumista Suomen osalta jonkin aikaa, rajoittamalla matkailua muihin maihin. Sanomme pitkittämistä siksi, että vaara on jo olemassa. Eikä tätä kulkutautia pysäytä enää mikään.

Me Galaktisessa liitossa olemme varautunut olemaan mukana ihmiskuntaa koettelevassa ja tulevassa laajamittaisessa katastrofissa. Tulemme antamaan hyvin seikkaperäisiä ohjeita tulevaisuudessa ja opastamaan monissa tilanteissa, kuinka on hyväksi toimia. Tämä kanava tulee olemaan se tiedon lähde jonka kautta annamme tulevaisuudessa hyvinkin seikkaperäistä tietoa sekä ohjeita mitenkä pitäisi toimia tulevassa muutoksen ajassa.

Me saamme olla auttamassa ihmisiä monin tavoin. Te tulette kyllä tiedostamaan läsnäolomme hyvinkin usein, tältä osin on salailun aika takanapäin. Maapallon väestön on aika konkreettisesti saada todellista tietoa maapallon ulkopuolisesta älyllisestä elämästä ja sen olemassa olosta. Niin sanotut ”ufo” havainnotkin tulevat lisääntymään siinä määrin, ettei enää kenellekään jää epäselväksi meidän toisten tasojen elollisten olemassa olo. Tämä on tarpeellista siksi, että ihmisten on aika tottua ajatukseen olemassaolostamme. Näin lievässä muodossa pikkuhiljaa ja vähitellen. Sillä tulevaisuudessa tulee aika jolloin saavumme ihmisten keskuuteen aluksillamme. Nämä ilmentymät ja havainnot Ufojen olemassaolosta lieventää saapumisemme ja näyttäytymisemme tapahtumaa, kun on jo totuttu ajatukseen olemassaolostamme. Tulomme syy selviää ajallaan, sanomme vain Isä Jumala on meidät lähettävä ihmisten keskuuteen auttamaan ja opastamaan, sillä apua ihmiskunta tulee saamaan ja tarvitsemaan tässä vaikeassa tulevassa ajassa. Tämä muutoksen aika on ajankohtaista tässä ja nyt, ei missään hamassa tulevaisuudessa, vaan todellakin tänään, huomenna, ensikuussa ja ensivuonna siis jokainen päivä eletään tätä muutoksen ja murroksen aikaa. Nyt on aika muokata ja muuttaa asenteita ja ajattelutapoja, niin on helpompi hyväksyä ja kohdata tulevat vaikeudet joita koko maapallon väestö joutuu kohtaamaan. Ilmaston muutos on jo edennyt niin pitkälle, että on vain ajan kysymys koska ensimmäiset suuret maanjäristykset ja tulivuoren purkauksien sarja alkaa. Mannerlaatat ovat voimakkaan paineen alaisena, kelluvassa tilassa. Voi olla mikä hetki hyvänsä, kun voimakas liikehdintä alkaa. Tämä tulee aiheuttamaan voimakkaita maanjäristyksiä, tsunameita ja suurta tuhoa. Kyllä näistäkin asioista on uutisoitu jo monia vuosia, eivät nämä ole uusia eikä outoja asioita. Tämäkään tieto ei vain ole mennyt perille, aivan kuin ei välitettäisi mitä maailmassa ympärillä tapahtuu. Kyllä Suomalaisetkin, kuten muutkin kansat maailmassa, joutuvat nämä kaikki muutokset kohtaamaan, joista olemme tässä ja edellisissä viesteissä kertonut.

Vielä kriisinajan varustelusta tulevaisuutta ajatellen. Varautukaa riittävällä varastolla lääkkeitä ja elintarvikkeita, sillä jo tänä vuonna tulee vaikeuksia elintarvikkeiden saannissa. Ei tulevaisuudessa ole aina kaupat auki kuten ovat tänä päivänä, eikä ole edes hyväksi aina lähteä tuleviin pitkiin jonoihin odottamaan tuntikausia, olemalla sairastuneiden ihmisten keskuudessa. Sillä sairaudet lisääntyvät loppu vuotta kohti mentäessä räjähdysmäisesti ja sairastuminen tällaisissa jonoissa on todennäköistä altistumista tartunnalle. Me olemme kertoneet näissä kahdessa viestissä näin alustavasti tulevasta ajasta, jonka ihmiskunta joutuu kohtaamaan. Toivomme ja odotamme, että näitä viestejä lukiessaan lukijat ottavat neuvomme ja ohjeet tosissaan, sillä nyt on aika, jolloin todella tulee tapahtumaan suuria muutoksia maapallolla.

Näin on tapahduttava, sillä koko planeetan tulevaisuus on tänä aikana kysymyksessä. Enää ei voi nykyisen kaltainen elämäntapa jatkua. Maaplaneetta on tärkeä osa galaksijärjestelmää. Tämä kokonaisuus ei saa järkkyä ihmisten holtittoman saastuttamisen, välinpitämättömyyden, toisistaan- ja luonnosta piittamattomuuden johdosta. Tästä syystä on tuleva muutoksen aika tärkeä ja ajankohtainen, eikä tätä muutosta voida enää pitkittää, vaan sen aika on nyt ja tässä. Lukekaa tulevaisuudessa näitä viestejä, kuunnelkaa uutisointeja, tehkää omia johtopäätöksiä, toimikaa harkiten ja viisaasti, niin tuleva muutoksen aika on helpompi kohdata ja ottaa vastaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Galaktisen liiton tiedottaja Audius