Galaktinen viesti 8.5.2015

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618) kotisivu: www.penantupa.netOn uuden viestin aika:

Edellisestä viestistä on pitkä aika syystä, että olemme kertoneet näissä viesteissä hyvin seikkaperäisesti asioita jotka ovat jo tapahtuneet keskuudessanne ja jotka ovat tapahtumassa lähitulevaisuudessa. On toki uusiakin asioita joista kerromme tässä viestissä. Aloitetaan ekologisista tulevista tapahtumista. Ilmaston muutos on tosiasia, jota ei voi mitenkään kiistää, sillä jokainenhan sen tahollaan jo näkee, etteivät asiat mene niin kuin on totuttu ne näkemään ja kokemaan. Tulevaisuus on vielä karumpaa, sillä vaihtelevat poikkeavat sääilmiöt tulevat entisestään voimistumaan. Kuivuus koettelee monia mantereita ja ruokapula tulee olemaan suuri viljasatojen tuhoutuessa. Vesipula tulee olemaan vaikea sillä sateet joihin on totuttu, jäävät tulematta. Toisaalla taasen vettä sataa niin paljon, että alavat maat jäävät veden alle, tulvien huuhtoessa maita ja mantereita. Maan liikkeet mannerlaatta-alueilla voimistuu ja maanjäristyksiä tulee lähitulevaisuudessa paljon lisä ja entistä voimakkaampina vieden paljon sieluja mukanaan ja aiheuttaen suurta aineellista tuhoa. On siis suuren muutoksen aika odotettavissa ekologisessa mielessä. Sodat ovat keskuudessanne lisääntyneet voimakkaasti ja tulevat vain entisestään lisääntymään, sillä Eurooppa on ajanut Venäjän siihen tilanteeseen, ettei heillä ole enää kunniallista ulospääsyä pakotteiden tieltä. Näin ollen, heidän ainoana mahdollisuutenaan on puolustautua osaamallaan tavalla, jossa ajatuksena on, hyökkäys on paras puolustus.

Neuvottelu tie on käyty lähes loppuun ja seuraukset tulevat olemaan katastrofaaliset. Näistä tilanteista tulevaisuudessa Eurooppa ja myös Venäjä tulevat kärsimään ja kokemaan suuria vaikeuksia niin kuolonuhreina kuin materiaalisessa mielessä. Amerikka on yhtenä aiheuttamassa kaaosta käyttäen Natoa puskurinaan piiloutuen sen taakse mukamas olemalla sivussa tulevista konflikteista kuitenkin ollen päätekijänä tulevissa vaikeuksissa joita Eurooppa, Suomi mukaan luettuna tulee kohtaamaan.

Tämä kaikki on tulevaisuutta jolta ei voi välttyä, sillä pakotteet vastapakotteet ja sotiminen on jo niin suuressa mittakaavassa, ettei tältä tieltä ole neuvottelemalla paluuta. On vain yksi tie, se on vaikeuksien tie, joka ihmiskunnan on koettava ja läpikäytävä. Ainoastaan vaikeuksien kautta voi ihmisen mieli henkisesti kehittyä ja jalostua. Hyvinvointi tuo vain laiskuutta ja eripuraa ihmisten välille, sen on historia osoittanut hyvin selvästi. Ihmiskunta on suuren muutoksen edessä. Tämä muutos prosessi on hyvin raskas ja vaikea. Ei ole olemassa muuta tietä, joka voisi tuoda rauhan ja onnellisuuden keskuuteenne. Me Galaktisen liiton edustajat ja jäsenet seuraamme jatkuvasti mitä keskuudessanne tapahtuu ja minkälaisia ratkaisuja päättäjänne eri maissa ja maanosissa tekevät. Tähänastiset päätökset ovat tuoneet viime vuosina vain sotaa ja lamaa, emmekä me usko asioiden keskuudessanne paremmaksi muuttuvan. Päinvastoin tulevaisuus näyttää hyvin vaikealta ja synkältä. Maan värähtely taso on tällä hetkellä niin raskas, ettei kohoaminen uusiin taajuuksiin ole mahdollista, vaan tätä synkkää ja mustaa energiaa on tavalla tai toisella saatava purettua. Tämä keino on vain ja ainoastaan maan kuoren ja mannerlaattojen liikehtiminen, jotka tulevat aiheuttamaan voimakkaita tsunameja ja maanjäristyksiä sekä tulivuoren purkauksia. Näillä tavoin tulee puhdistus tapahtumaan ja maapallon värähtelytaso kohoamaan niin, että planeetasta tulee tulevaisuudessa rauhan ja harmonian tyyssija jollaiseksi luojamme Isä Jumala on sen aikojen alussa tarkoittanut.

Ihmisen vapaan tahdon laki on vain mennyt väärään suuntaan jo vuosituhannet eivätkä ihmiset ole osannut elää sovussa ja rauhassa, minään aikakautena koskaan ihmiskunnan olemassa olon aikana. Aina on sodittu ja tapettu niin menneinä aikoina kuin tänään ja lähimenneisyydessä. Nyt on vain tilanne toinen, sillä aseiden tuhovoima on sitä luokkaa, ettei maaplaneetalla ole siitä mahdollisuuksia suursodan syttyessä selvitä, vaan koko planeetta samalla tuhoutuisi. Näin ei saa, eikä tule käymään, sillä Isä Jumalan suuressa suunnitelmassa on hyvissä ajoin, ennen katastrofia puhdistaa maapallo sitä uhkaavista tuhoaseista ja saasteista. Tähän on keinona suuret luonnonmullistukset, jotka muuttavat asetelmat aivan toisenlaisiksi kuin ne tällä hetkellä ovat.

On siis ihmisten hyvä varautua henkisesti tuleviin muutoksiin, jotka ovat jo tätä päivää ja voimistuvaa lähitulevaisuutta. Emme kerro mitään päivämääriä, emmekä anna mitään ennusteita tulevien muutoksien aikajanasta, ainoastaan sanomme, että muutokset ovat jo aikoja sitten alkaneet ja tulevat voimistumaan päivä päivältä. Tiedotusvälineenne pitävät aika hyvin teidät ajan tasalla, joskin uutisointia sensuroidaan hyvin voimakkaasti siitä syystä, ettei vain kansalaiset tulisi liian levottomiksi, mellakoiviksi ja vaikeasti hallittaviksi. Sensuuri on hyväksi havaittu keino pitää ihmiset rauhallisina.

Tulemme kertomaan lisää tulevista tapahtumista keskuudessanne aina kun on aihetta. Tämä kanavamme tulee olemaan meidän Galaktisen liiton tiedottaja ja viestien sanansaattaja aina tarvittaessa. Lähitulevaisuudessa viestimme tiheys tulee olemaan suurempi kuin menneenä vuotena. Uusia asioita tulee olemaan niin paljon ja muutokset keskuudessanne tulevat tapahtumaan niin nopeasti, että tätä tiedottamista voimistetaan ja lisätään huomattavasti. Älkää suotta huolestuko, vaikka viestimme sisältö on näin voimakkaasti ilmaistu, mitään harkitsematonta ei Luojamme taholta tapahdu vaan kaikki tapahtumat tulevaisuudessa on tarkoin suunniteltu maaplaneetan ja ihmisten parhaaksi. Olkaa siis levollisin mielin. Tulevaisuus tuo vaikeuksien kautta paljon hyvää tullessaan.

Galaktisen liiton tiedottaja, Audius