Galaktinen viesti 7.9.2015

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618) kotisivu: www.penantupa.netPakolaisvirta vyöryy Eurooppaan ennen näkemättömällä tavalla. On alkanut ihmiskunnan koettelemuksien aika. Enää ei mikään pysäytä alkanutta kansanvaellusta. Tämä ensimmäinen aalto on vain tunnustelua, kuinka Euroopan maat toimivat tässä tilanteessa kun sadat tuhannet pakolaiset tulevat kansoittamaan eri maiden pakolaiskeskukset. Tänä teknologian ja viestinnän aikakauden sana kiirii sekunneissa eteenpäin, niille jotka suunnittelevat muuttoa ja lähtöä pakolaisiksi Euroopan eri maihin. Näitä ihmisiä on miljoonia jotka vain odottavat viestiä ja ohjeita mitenkä toimia kussakin tilanteessa. Nämä jo perille päässeet tiedottavat kaiken sen minkä ovat itse kokeneet ja ohjeistavat mitä pitää tehdä ja mitä ei pidä tehdä perille pääsemisen edistämiseksi ja helpottamiseksi tulevaa matkaa ajatellen. Enemmistönä tässä ensimmäisessä aallossa ovat nuoret miehet, jotka hyväkuntoisina ovat kestäneet matkan rasitukset. Kotouttamisen jälkeen he tulevat vaatimaan perheitään ja sukulaisiaan sallittavaksi tulemaan jo saamaansa turvapaikkaan siinä Euroopan maassa johon ovat saaneet asettua. Näin ollen ne sadat tuhannet jo matkalla olevat tulevat saamaan vaateensa hyväksytyksi erilaisten kansallisten EU-lakien mukaisesti ja pakolaisten määrä kertaantuu näin moni kymmenkertaiseksi. Euroopan väkiluku tulee lisääntymään kymmenillä miljoonilla ihmisillä. Tämä tulee olemaan kansainvälisesti vaikeaa aikaa. Tulee pula vedestä, ravinnosta, asusteista ja eritoten asunnoista.

Tämä taasen luo levottomuutta joka purkaantuu yhteenottoina niin alkuperäisväestön kuin pakolaisten välillä. Eurooppa ja sen väestö tulee kokemaan sitten toisen maailman sodan jälkeen vaikeammat koettelemukset mitä ihmiset ovat nähneet tai kokeneet. Näitä eriäviä näkemyksiä tulee paljon monista eri asioissa, joista myös uskonto on voimakkaasti tässä mukana. Eri uskontokuntia ja eri tavoin uskovia on lukemattomia. Suuntauksia tässä ihmismäärässä joka on todella niin suuri, ettei kukaan vielä tajua ja hahmota kuinka paljon ihmisiä on liikkeellä ja tulossa kohti Eurooppaa. Nämä eri uskonsuuntaukset tuovat samat taistelut Eurooppaan mitkä näillä ihmisillä on ollut kotimaassaan. Terrorismin uhka on myös mukana kuvassa voimakkaasti, sillä heitä soluttautuu pakolaisten joukkoon, eikä vastaanottaja maiden virkailijat erota, kuka on pakolainen ja kuka on terroristi. On siis odotettavissa hyvin vaikeita ja levottomia aikoja. Suomen jo vallitseva taantuma, osittainen lama ja suurtyöttömyys tulevat lisääntymään ja voimistumaan entisestään, kuten myös monissa muissakin Euroopan maissa. On siis hyvä jo nyt henkisesti valmentautua ajatukseen, ettei hyvinvoinnin tuoma rauhanomainen ja seesteinen olomuoto ole pysyvää.

Suuria ja vaikeita ratkaisuja joutuu hallituksenne tekemään. Hyvinvointi tulee karisemaan vähitellen ja joudutte kokemaan sen maailman laajuisen laman josta olemme aikaisemmissa viesteissä kertoneet. Lisääntyvän työttömyyden myötä myös puute ja kurjuus näkyy eritoten köyhemmän väestön keskuudessa. Näitä pienituloisia köyhempiä vähävaraisia ihmisiä on Euroopan väestössä suurin osa. Heitä tämä kurjuus tulee koskettamaan ensin. Myös rikkaampi väestön osa kokee tulevan laman voimakkaasti. Sijoitukset ja pörssikurssit menettävät ison osan arvostaan. Kaupankäynti monilla aloilla hiipuu pohjalukemiin ja pääomia. Tätä kautta työttömyys tulee entisestään lisääntymään joka tuo tullessaan vaikeuksia hoitaa päivittäisiä velvoitteitaan erilaisten hankintojen ja maksujen muodossa. Tämä kaikki on ennustettu tapahtuvaksi monilla eri kanavilla jo aikojen alusta lähtien. Ihmiskunta on ajautunut henkiseltä tieltä liiaksi rahan ja materian maailmaan. On unohdettu kanssaihmiset välittämättä heikompiosaisista avuntarvitsijoista. Itsekkyys ja häikäilemättömyys on vallinnut keskuudessanne jo vuosikymmeniä. Tästä ei voi syyttää vain jotain tiettyä kanssa tai maata. Ilmiö on ollut jo pitkään yleismaailmallinen. Nyt on kohdallaan sanonta: Sitä niittää mitä kylvää. Sodan riiston ja väkivallan siementä on kylvetty jo niin kauan, ettei sitä voida enää kotikonstein korjata minkään hallituksen taholta. On vain kohdattava tulevat vaikeat ajat ja koetettava kunkin yksilön kykyjensä mukaan sopeutua ajatukseen, ei täällä maanpäällä kukaan yksin pärjää. Ainoa ja oikea tapa on elää huomioiden toinen toisensa ja koetettava auttaa siinä missä voi ja kykenee.

Jos ei materiaalisesti niin henkistäkin apua voi kanssaihmisille antaa olemalla läsnä ja kuuntelemassa toisen vaikeuksia ja hätää. Tulevaisuus tulee olemaan myös ekologisesti vaikeaa aikaa. Olemme aikaisemmissa viesteissämme tästä hyvinkin seikkaperäisesti kertoneet. Lukekaa niitä niin saatte kokonaiskuvan tulevasta muutoksen ajasta, joka on mullistava ja käänteentekevä aikakausi. Näin on Isä Jumala nähnyt tarpeelliseksi muuttaa ihmisten elintapoja, asenteita ja näkemyksiä. Sillä on nähty toteen käyväksi, että hyvinvointi tuo tullessaan pahoinvointia, sortoa, sotia ja riistoa. On tullut muutoksen aika. Ihmiskunnan historiassa ihmiset joutuvat kokemaan kaikilla mantereilla omassa elämässään muutokset voimakkaasti. On siis hyväksi hetkellisesti hiljentyä tahollaan miettimään tämän hetkistä elämäntilannettaan mitenkä minä voin elämääni muuttaa ja mitenkä minä voin tahollani auttaa yhteisen hyvän saavuttamiseksi. On otettava elämänohjeeksi: En vain minä, vaan me ja muut. Tällä asenteella selvitään yhdessä tehden monesta vaikeasta tilanteesta. Tämän viestin sisältö on pitkälti negatiivinen, mutta niin on myös maailman tilannekin. Tällä hetkellä sitä emme voi silotella ja kaunistella vaan kerromme asian niin kuin ne ovat ja tapahtuvat keskuudessanne. Tämä kanavamme tulee saamaan lähitulevaisuudessa taholtamme lisääntyvää erikoiskoulutusta. Hän on toiminut kanssamme jo kohta 20 vuotta, joten on hänen siirtyä koulutuksessamme eteenpäin. Tulette saamaan hänen kauttaan seikkaperäisiä ja ohjaavia viestejä niin kirjoittaen kuin myös sanallisesti puhekanavointina. Olkaa kuulolla kuten sanotte. Tulette saamaan tulevaisuudessa paljon etukäteistietoa ja ohjeita tämän kanavamme kautta. Pentistä tulee osa Galaktisen tiedottajien joukkoa, kunhan hänen koulutuksensa taholtamme etenee ja voimistuu. Tähän ei ole enää pitkä aika.

Galaktisen liiton tiedottaja, Audius