Galaktinen viesti 27.8.2016

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618) kotisivu: www.penantupa.netKuluneen vuoden aikana moni asia on muuttunut. Paljon on tapahtunut suuria muutoksia niin poliittisesti, ekologisesti kuin ihmisten aiheuttamissa muutoksissa, kuten ihmisten jotka ovat lisääntyneet voimakkaasti monilla mantereilla. Sodat ovat taasen lietsoneet terrorismin voimistumista josta on tullut maailman laajuinen ongelma. Ei ole tietoa, koska ja kuinka ja missä milloinkin räjähtää aiheuttaen suurta tuloa ja surua. Maapallon tilanne on niin sanotusti veitsen terällä. Ei riitä, että ihmiset ovat sekaisin etenkin päättäjät ja poliitikot, vaan myös kansalaiset monissa maissa ovat lähteneet tähän hullutukseen mukaan, lietsoen sekasortoa ja kaaosta. Poliitikot monissa maissa ovat tietoisia tulevasta lisääntyvästä levottomuudesta maapallolla. He ovatkin jo kulissien takana varautuneet tulevaan kriittiseen aikaan. Näistä varautuneisuuksista onkin tihkunut vähän tietoa julkisuuteen esimerkiksi lisääntyneinä sotaharjoituksina varautumista kriisinajan varastoimiseen elintarvikkeiden veden ja lääkkeiden varalle. Päättäjät monissa maissa jo tietävät, ettei tämä näennäinen rauhan aika ole jatkuvaa vaan kriisipesäkkeet jotka ovat uinuvassa tilassa, ulospäin räjähtää millä hetkellä hyvänsä. Ja silloin on suursodan vaara olemassa. Tämä ei ole enää leikin asia vaan totisinta totta. Amerikka on keskeisessä asemassa tulevassa ajassa, siellä presidentin vaalin tulos vaikuttaa maailman laajuisesti tuleviin muutoksiin ja maapallon tapahtumiin.

Näemme Galaktisen liiton taholta suuria levottomuuksia, jotka ovat alkamassa uuden presidentin virkaanastumisen jälkeen. Maailman asiat niin Amerikan kuin muunkin maailman osalta tulevat muuttumaan tuoden kriittisyyttä ja levottomuutta tullessaan. Ekologisesti muutokset lisääntyvät. Myrskyt, maanjäristykset, tulivuorten purkaukset voimustuvat. Maapallo lämpenee, napajäät sulavat ja veden pinta nousee rannikkoalueilla jättäen paljon maata veden alle suurina tulvina. Jellostonen super tulivuorii alkaa näyttämään oireita jonkin asteiseen purkaukseen. Tämä on kuitenkin vain esiasteita eikä suurta purkausta ole lähiaikoina odotettavissa vaikkakin tulevat uutisoinnit herättävätkin pelkoa ja levottomuutta. On myöskin lisääntynyt erilaiset vaarallisiksi osoittautuneet taudit. Nämä muuntuvat ja muuttavat muotoaan käyden antibioteille ja muillekin lääkkeille ylivoimaiseksi ja hallitsemattomaksi. Osa syyllinen näiden bakteerien kehittymiselle on kasvanut ja voimistunut ilmaston muutos joka on tuonut tullessaan näitä bakteereita ja tauteja. Myös saasteet joita ilmakehä, maanpiiri ja meret ovat täynnä, ovat aiheuttaneet bakteerikannan muutoksen. On siis paljon negatiivistä muutosta tapahtunut pienessä ajassa eikä tätä muutosta pysäytä enää mitkään ihmiskunnan toimet eikä päätökset. On liian myöhäistä tehdä asialle mitään konkreettista joka pysäyttäisi mykyisen muutoksen keskuudessanne. Ihmisten on vain mukauduttava ja sopeuduttava ja elettävä tätä muutoksen aikaa niin kuin se etenee.

Ennusteet maailman laajuisesti ovat hälyttäviä, sodat vain lisääntyvät. Suurvallat näin sotivat toisiaan vastaan käyttäen pienempiä valtioita välikappaleina tuhoten näiden maiden kulttuurin ja alistaen ja tappaen näiden maiden kansalaisia. Ahdinkoon ja hätään pakottaen ihmiset pakenevat kodeistaan ja kotimaastaan maanpakoon ja pakolaisleireille eri puolille maapalloa täysin erilaiseen kulttuuriin vailla mitään ihmisarvoa ja tietoakaan paremmasta normaalista elämästä, saatikaan omasta kodista ja turvatusta elämästä, edes jonkinasteisesta turvasta. Alussa mainitsin, että ihmiskunta on sekaisin, näin on nähtävä kun tätäkin viestiä Pentti kirjoittaa. Tästäkin viestin sisällöstä voi näin päätellä sanommekin vain, ei hyvältä näytä ihmisten ja maapallon tulevaisuus.

Keskuuteenne tullaan lähiaikoina antamaan tieto teidän toisten ulottuvuuksien elollisten olemassa olosta hyvin konkreettisesti ja näyttävästi. Ufo näkyy niin selvästi ja tarpeeksi pitkän aikaa, että sen voi kuvata lukuisat ihmiset ja laittaen kuvat maailman laajuiseen levitykseen myöskin valitsemamme ja osittain jo kouluttamamme ihminen siirtyy näyttävästi alukseemme lähtien mukaamme saamaan jatkokoulutusta galaktisen liiton tukialukselle. Lähiavarauuteen. Tämä henkilö on toiminut ja työskennellyt kanssamme pitkään ollen kanavana meidän ja ihmisten välillä. Koulutuksensa jälkeen hän opastaa ja ohjaa ihmiskuntaa ohjeidemme ja neuvojemme mukaan tulevassa suuressa muutoksen ajassa jonka ihmiskunta joutuu kohtaamaan ja läpikäymään. Tämä maaplaneetta on ainutlaatuinen maailman kaikkeudessa eikä sen kuulu muuttua elinkelvottomaksi.

Planeetaksi johon nyt on suuri vaara ajautua ihmisten luomilla aseilla ja teoilla. Tälläkin hetkellä maapallolla olevilla atomiaseilla planeetta voitaisiin tuhota täysin tai biologisilla aseilla tappaa kaikki elollinen. Vaara on olemassa jokainen päivä eikä sen olemassa oloa voi vähätellä vaan totuus on se, ettei mikään ole mahdotonta väärissä käsissä.

Tästä kaikesta johtuen Isä Jumalan suuressa suunnitelmassa on suojella maapalloa ja sen ihmisiä. Tästä syystä Galaktisen liiton olemassa olo julkistetaan, että ihmiset tiedostavat kuuluvansa yhtenä osana maailmankaikkeuden Galaktiseen yhteisöön. tästä syystä kanavamme koulutetaan välittämään Galaktisen liiton tiedonantoja, ohjeita ja opastusta keskuuteenne. Ihmiskunnan on aika tiedostaa olevansa yksi osa maailmankaikkeuden elollista ja älyllistä yhteisöä ja että kaikki mitä maapallolla tapahtuu vaikuttaa koko maailmankaikkeuden muihin planeetta järjestelmiin sillä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Minä Audius Galaktisen liiton tiedottaja olen mukana kaiken aikaa vaikuttamassa siihen, että ihmiskuntaa autetaan kaikin mahdollisin tavoin, niin henkisesti, materialisesti kuin opastaen. Teemme tämän kanavamme kanssa saumatonta yhteistyötä edistääksemme tiedonsaantianne monissa eri tilanteissa tulevassa ajassa

Terveisin Audius