Galaktinen viesti 23.4.2017

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618) kotisivu: www.penantupa.netMaailmanrauha on uhattuna. Ihmiskunta on ajautunut suursodan partaalle. Ei ole enää kuin huonoja vaihtoehtoja olemassa. Maailman suurempien maiden päättäjät ova kuin saaneet ajatuksen mieleensä, että sota on ainoa vaihtoehto jolla maailman rauha taataan. Näin ei kuitenkaan asia ole. Sota on viimeinen vaihtoehto, joskin huono vaihtoehto. Kyllä päättäjien pitää pystyä neuvottelemalla asiat sopia. Neuvottelun tie tuntuu vain olevan lähes mahdoton mahdollisuus. Tälläkin hetkellä keskuudessanne käydään kymmeniä eri sotia, lisäksi on lähes päivittäiset terroriteot eri puolilla maapalloa. Sanommekin, ei hyvältä näytä ihmiskunnan tulevaisuus. Minä hetkenä hyvänsä voi jotain peruuttamatonta tapahtua, joka johtaisi suursotaan keskuudessanne. Siksi Isä Jumala on valtuuttanut Galaktisen liiton puuttumaan ihmiskunnan kehitykseen. Tulemme antamaan konkreettisen todisteen ufojen olemassa ololle. Tämä vie sotivien ihmisten huomion muualle kuin sodankäynti tällä hetkellä. Tämän täysin 100 % todistetun ufon näyttäytyminen ja siitä seuraava uutisointi maailmanlaajuisesti on niin ennen näkemätöntä nykyihmisten keskuudessa, ettei sellaista ole ennen koettu, saatikka kun vielä noudamme näyttävästi ihmisen alukseemme mukaan.

Ihmisen jonka koulutamme ja palautamme yhtä näyttävästi takaisin kuin lähtökin alukseen oli. Tämä ihminen matkansa jälkeen tuo sen rauhansanoman, jonka Isä Jumala ihmiskunnalle tahtoo välittää. Ei ole enää muuta mahdollisutta pelastaa maa planeetta mahdollisten sotien ja terroristin tuomalta tuholta. Galaktinen liitto on valtuutettu tähän työhön ja tapahtumaan ihmiskunnan tulevaisuutta ajatellen. Meidän aluksemme on tälläkin hetkellä maan läheisyydessä joskin eri värähtelytaajuudella ja näin ihmissilmin näkymätttömissä. Ei ole enää pitkästä ajanjaksosta kyse kun näyttäytymisemme laajassa mittakaavassa tapahtuu. Ilmaston muutos etenee nopeutetusti. Tiedemiehenne ovat puhuneet aina vuosikymmenistä, me sanomme, että puhutaan vain muutamista vuosista, sillä saasteet maan ilmakehässä ovat lisääntyneet niin nopeasti, ettei tällaiseen kehitykseen tiedemiehet osanneet varautua eikä etukäteen ennustaa. Ääri-ilmiöt eri puolella maapalloa ovat vain lisääntyneet eikä ole mitään takeita siitä mitä minäkin päivänä tapahtuu.

Olemme aikaisemmissa viesteissä kertonut maanjäristyksistä ja tulivuorten purkauksista nämäkin ilmiöt ovat tulevaisuutta. Mikä päivä tahansa voi joku tulivuori herätä tai mannerlaatta liikahtaa kriittisesti jossain päin maailmaa. Tämä aikakausi on ihmiskunnalle vaikeaa aikaa koettelemukset ovat suuria ja vaikeita joita maailmanne joutuu lähitulevaisuudessa kokemaan. Ei mitään pahaa etteikö se myös toisi hyvää mukanaan. Nämä kaikki edellä mainitut seikat herättävät ihmiset tajuamaan, elämän kriittisyyden, herättämään auttamishalun ja tarpeen huomioida ja huolehtia toisistaan. Ei mitään peruuttamatonta tapahdu ihmiskunnan nykykehityksessä sen on Isä Jumala huomioinut antaessaan valtuudet Galaktiselle liitolle puuttua ihmiskunnan kehitykseen. Maapallo on mittaamattoman arvokas tähtijärjestelmä Galaksien joukossa, tätä planeettaa tulee suojalla kaikella mahdollisella tavalla ja näin myös me osaltamme tulemme tekemään.

Vielä ufon ilmestymisestä tahdomme sanoa, tämän näyn jälkeen jonka sadat ihmiset näkeväät ja kuvaavat ei voida enään kyseenalaistaa toisten planeettojen älyllistä olemassa oloa. Tämä todiste tulee viemään sekasortoon ja paniikkiin monet tahot etenkin maailmanne eri uskon suuntaukset tulevat olemaan kriisissä. Sillä putoaahan heidän opeiltaan pohja pois, sillä useammat uskonnothan kieltävät maapallon ulkopuolisen älyllisen olemassa olon. Myös eri maiden hallitukset joutuvat selittelemään erilaisten teorioiden olemassa oloa, kuinka on mahdollista tällainen asia, että ufo onkin todellisuutta.

Me näemme, että ihmiskunta saa siinä määrin tulevaisuudessa uutta ajateltavaa ja ihmeteltävää, että näyttäytymisellämme on kuitenkin kauan kantava positiivinen vaikutus kunhan ensi pelosta ja paniikista selvitään. Kun huomataan, ettei taholtamme ole mitään uhkaa. Me näemme maan tulevaisuuden pitkässä juoksussa hyvin valoisana ja henkisesti kehittyvänä. Ei tietenkään vielä vuosiin, mutta suunta on kyllä parempaan rauhan omaiseen yhteiseloon. Me tulemme muuttamaan tiedottamistamme ja sen muotoa, kanavamme tulee henkilökohtaisesti laajalla esiintymisellään kertomaan, niin medialle kuin ihmisille suoraan eri tilaisuuksissa mitä Isä Jumala tahtoo Galaktisen liiton välityksellä kulloinkin ihmisille tiedoksi antaa.Galaktisen liiton tiedottaja Audius