Galaktisen liiton tiedote (Nro 50), 20.3.2007

(kanavana Pentti, puh. 0400 630 618) kotisivu: www.penantupa.net

 

Olette nyt konkreettisesti itse huomioinut ja havainnut meneillään olevan ilmastonmuutoksen. Enää ei voi kukaan sanoa,
että onhan tällaista ollut ennenkin. Jo tiedemiehennekin ja meteorologit sanovat, ettei tällaista ilmaston muutosta näin
lämpimänä ajanjaksona ole ollut koskaan ennen. Jo tämän olisi syytä herättää ihmiset ajattelemaan mitä maapallolla on tapahtumassa. Ei tämä ilmaston muutos rajoitu vain Suomeen, maaliskuun ja sitä seuraavan ajanjakson myötä mennessänne
loppu vuotta kohti. Nämä muutokset koskevat koko maapalloa ja kaikkia maanosia. Loppuvuosi tulee olemaan suuren
muutoksen aikaa, kuten olen viesteissäni aikaisemminkin kertonut. Sääolosuhteet tulevat muuttumaan radikaalisesti tuoden tullessaan monia huolen ja murheen aiheita koko maapallon osalta. Jo lähiaikoina monet maanjäristykset aiheuttavat suuria muutoksia ja paljon tulee sieluja poistumaan maan piiristä.

 

Tämä vuosi on lämpimin maapallon historiassa, tämänhän ovat tiedemiehet kertonut ja ennustanut. He eivät vain ole
kertonut koko totuutta minkä tietävät.  Uutisissa kerrotaan niin lehdistön kuin sähköistenkin tiedotusvälineiden kautta suurista muutoksista joskus kymmenen tai jopa sadan vuoden päästä ja vain kuulijoita rauhoittaakseen ja rahanmahdin tuomaa valtaa suojellakseen annetaan näin epämääräisiä pitkäjännitteisiä aikamääritelmiä. Näin jälleen päättäjät pettävät ihmiskuntaa suojellakseen omia intressejään salatessaan asioita joita tietävät. Me Galaktisen liiton edustajat kerromme teille hieman toisenlaisia aikamääritelmiä. Me näemme kokonaisuuden maailmankaikkeudesta, ei vain maapallon osalta vaan koko
universumin osalta ja näin pystymme määrittelemään tarkasti mitä milläkin planeetalla on tapahtumassa. Maapallon osalta
ilmaston lämpeneminen on jo niin pitkälle edennyt, ettei se ole enää pysäytettävissä ihmisten voimin. Näemme tapahtumien
kulun etenevän voimakkaasti jo tulevien viiden-kymmenen vuoden aikana eikä viidenkymmenen vuoden aikana kuten teille uutisoinnissa uskotellaan. Mannerjäät sulavat, vedet nousevat ja alavat maat rannikoilla peittyvät nousevien vesien alle.
Tämä tieto salataan ihmiskunnalta ja uskotellaan ettei ole mitään huolta tulevaisuudesta, ostakaa ja kuluttakaan kuten
ennenkin mikään ei tule muuttumaan. Näin teitä ihmisiä petetään.

 

Me Galaktisen liiton auttajanne olemme mukana kaiken aikaa maapallon kehityksessä, tulevia vuosia eteenpäin mentäessä. Autamme minkä voimme ja puutumme tapahtumien kulkuun siinä määrin kun Luojamme Isä Jumalamme sen sallii.
Kaikkeen mitä tulevaisuus tuo tullessaan emme voi, emmekä saa puuttua. Tulevat vuoden tuovat maapallon väestölle monia
suuria muutoksia, kuten aikaisemmissa viesteissä olen kertonut, niin kuivuuden osalta kuin myös rankkasateiden ja tulvien
osalta. Nämä muutokset tulevat olemaan huomattavia. Ei mikään maanosa tule olemaan ilmastoltaan tavanomainen, vaan
suuret säänvaihtelut tulevat koettelemaan kaikkia kansoja ja ihmisiä. Tulevat maanjäristykset vaikuttavat tulivuoriin, jotka ovat
olleet uinuvassa tilassa. Näiden lisääntyvinä purkauksina aiheutuu entisestään ilmaston lämpenemistä ja tämä kiihdyttää jäätiköiden sulamista nopeutetussa tahdissa. Älkää siis tuudittautuko ajatukseen etteikö nämä muutokset koskisi myös
Suomea ja sen asukkaita. Nämä muutokset tuovat tullessaan taloudellisia vaikeuksia kuin myös ruoan saantivaikeuksia.
Näistäkin asioista olen aikaisemmissa viesteissäni seikkaperäisesti kertonut. Niitä olisi hyväksi lukea kertauksena.  Tässä viestissäni en niitä aikaisemmin kertomiani asioita enää toista.

 

Pentin uusi opas on jo valmiudessa työskentelemään hänen kanssaan. Yhteydenotto tapahtuu lähiaikoina ja siitä alkaa
Pentin koulutus entistäkin vaativampiin ja haasteellisimpiin tehtäviin. Koskien Galaktisen liiton ja ihmiskunnan välistä
tiedottamista tulevina vuosina jotka tulevat olemaan raskaita ja vaikeita. Penan tuvan uusi paikka Lempäälässä metsän
keskellä, luonnossa ja rauhassa on se paikka jonne toimintamme keskittyy. Tässä rauhaisessa paikassa energiataso on
niin hyvä ja voimakas, että voimme työskennellä siellä olevien ihmisten kanssa energiatasolla lähes päivittäin. Uuden voimakkaamman energian ovat jo huomanneet monet jotka ovat olleet mukana torstaisin järjestettävissä ryhmähoito/meditaatioissa. Tämä on olut vasta alkua tulevaisuudessa. Läsnäolomme lisääntyy ja voimistuu kaikessa mitä
Penan tuvalla tapahtuu. Pentti tulee saamaan opastusta ja koulutusta niin energiatasolla kuin myös fyysisesti aluksellamme,
joka risteilee maapallon läheisyydessä. Tämä koulutus tulee hyödyntämään jokaista ihmistä joka sisäistää antamamme opastuksen ja ohjauksen. Minä Audius Galaktisen liiton tiedottaja annoin tämän viestin Isämme Jumalamme tahdosta.
Olkaa siis siunattuja. Audius.